MYSTERY OF IRAN

MYSTERY OF IRAN


Passkopieringskrav

Passkopieringskrav

ELEKTRONISK VISAANSØKNING

Passkopieringskrav

Det digitale bildet av passet ditt er en viktig del av visumsøknaden din. For å lære mer, gjennomgå informasjonen nedenfor om hvordan du gir et passende digitalt bilde. Godkjennelsen av passporten din er etter eget valg av IR.IRAN ambassaden eller konsulatet der du søker.

Vi anbefaler at du bruker et profesjonelt visumtjenester for å sikre at digitalt bilde av passet ditt oppfyller alle kravene.

Ditt digitale bilde av passet ditt må være:

  • I farger
  • I JPEG (.jpg) filformat
  • Likt til eller mindre enn 500 kB (kilobytes) i filstørrelse (mindre enn 10 kB aksepteres ikke)
  • Bare den første siden. Fullbilder kan ikke aksepteres.
  • I et rektangulært bildeforhold (høyde må være mindre enn bredde)
  • 900x613 piksler i dimensjon
  • Skarp uten noen synlige pixceler
  • Riktig eksponert (for mørkt eller lys er ikke akseptabelt)
  • I en riktig posisjon.
  • Klar og alle tegn må være lesbare.

MERK:

Pass kopi tatt av lav kvalitet salgsautomat eller mobiltelefon bilder er ikke akseptabelt. Vennligst vær oppmerksom på nedenstående eksempler.
Share by: